جامدات

آموزش مقدماتی نرم افزار آباکوس (ABAQUS) – با تکیه بر تحلیل مثال های کاربردی

آموزش مقدماتی نرم افزار تحلیل اجزاء محدود آباکوس با تکیه بر تحلیل مثال های کاربردی ، مورد استفاده دانشجویان و مهندسان در رشته های مهندسی مکانیک و عمران