سایر آموزش ها

موضوعات تخصصی در ژورنال ها

معرفی و جستجو در پایگاه های علمی و نمایه ساز داخلی و خارجی و نظام رتبه بندی مجلات داخلی

در این فیلم اموزشی معتبرترین پایگاه های علمی و نمایه ساز داخلی و خارجی معرفی شده و نحوه جستجو در انها جهت یافتن ژورنال های متناسب و مقالات مرتبط با حوزه تحقیقاتی فرد تشریح می گردد.

طراحی و شبیه‌سازی FULLY-DIFFERENTIAL SINGLE-STAGE MULTI-PATH OTA با نرم‌افزار HSPICE

طراحی و شبیه‌سازی  fully-differential single-stage multi-path OTA می‌باشد که در مدار switch capacitor یک مدل آنالوگ به دیجیتال ۱۰ بیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.