مخابرات

نمونه تمرینات مخابرات ۱

تمرینات حل شده در دو جلسه تدوین شده است که در ادامه پیش نمایشی از این جلسات را مشاهده خواهید کرد.

مخابرات ۱ | شبیه سازی و فیلم آموزشی مخابرات ۱

این مجموعه آموزشی با هدف پرداختن جامع به مبحث درسی مخابرات۱ ، تهیه و تنظیم شده است که این درس از دروس پایه رشته برق در کلیه گرایش ها تلقی می گردد.