مخابرات

نمونه تمرینات مخابرات ۱

تمرینات حل شده در دو جلسه تدوین شده است که در ادامه پیش نمایشی از این جلسات را مشاهده خواهید کرد.

مخابرات ۱ | شبیه سازی و فیلم آموزشی مخابرات ۱

این مجموعه آموزشی با هدف پرداختن جامع به مبحث درسی مخابرات۱ ، تهیه و تنظیم شده است که این درس از دروس پایه رشته برق در کلیه گرایش ها تلقی می گردد.

آموزش نرم افزار HFSS

این مجموعه شامل آموزش مقدماتی نرم افزار HFSS  است.