مهندسی مکانیک

مکانیک شکست (FRACTURE MECHANICS)

آموزش فشرده انسیس فلوئنت

بسیاری از پروژه های صنعتی نیاز به شبیه سازی رفتار سیال دارند. فلوئنت نرم افزار فوق العاده قوی در زمینه شبیه سازی جریان سیال؛ انتقال حرارت؛ و … است. برای همه مهندسین مکانیک در گرایشهای مختلف آشنایی و تسلط بر این نرم افزار یک مزیت و امتیاز بزرگ است.

دوره مدلسازی اغتشاشات در جریانهای داخلی و خارجی

در این دوره ابتدا به معرفی پدیده اغتشاشات و اهمیت آن در پدیده های سیالاتی پرداخته خواهد شد.سپس برای انواع جریان های داخلی و جریان‏های خارجی روتین شبیه‏سازی اغتشاشی صورت خواهد گرفت .

شبیه سازی انتقال حرارت در انسیس فلوئنت

FLUENT-HEAT-TRANSFER