پردازش تصویر

آموزش پردازش تصویر در متلب و OPENCV

وجود جعبه‌ابزار پردازش تصویر که شامل مجموعه‌ای از توابع است منجر به افزایش توانایی محاسباتی نرم افزار متلب (MATLAB) در تحلیل و پردازش تصاویر شده است و سادگی کار با نرم افزار متلب باعث شده است این نرم افزار در رده نخستین نرم افزارهای پردازش تصویر قرار گیرد.