آموزش کنترل بهینه (OPTIMAL CONTROL)

لیست جلسات(30 جلسه)

 • فصل اول
  • جلسه 1 : مفهوم کنترل بهینه و مقدمات ریاضی
  • جلسه 2 : بهینه سازی مقید
 • فصل دوم
  • جلسه 3 : بهینه سازی سیستم های گسسته زمان
  • جلسه 4 : حل مسئله بهینه سازی fixed final state
  • جلسه 5 : حل مسئله free final state + شبیه سازی
  • جلسه 6 : مسئله LQR در حالت گسسته زمان
  • جلسه 7 : حل مسئله LQR در حالت گسسته زمان
  • جلسه 8 : کنترل کننده LQR و حل مثال
  • جلسه 9 : حل مثال LQR و حل یک تمرین + شبیه سازی
  • جلسه 10 : کنترل بهینه دیجیتال سیستم های پیوسته زمان. حل مثال + شبیه سازی
  • جلسه 11 : حل مثال Rendezvous Problem + شبیه سازی
  • جلسه 12 : کنترل زیر بهینه (suboptimal) + شبیه سازی
  • جلسه 13 : اثبات دو قضیه در ارتباط با بهره زیر بهینه و معادله جبری ریکاتی
  • جلسه 14 : حل زیربهینه مثال های اسکالر و Rendezvous Problem + شبیه سازی
  • جلسه 15 : حل تحلیلی معادله ریکاتی با استفاده از بردارهای ویژه + حل مثال
 • فصل سوم
  • جلسه 16 : مقدمات ریاضی+ شرایط لازم کنترل کننده بهینه سیستم پیوسته زمان
  • جلسه 17 : حل دو مثال برای بهینه سازی سیستم های پیوسته زمان
  • جلسه 18 : حل مثال The intertcept and Rendezvous Problem
  • جلسه 19 : حل مثال کنترل زاویه پیشران Thrust Angle Programming
  • جلسه 20 : LQR پیوسته زمان- حل مسئله در حالت Zero-Input
  • جلسه 21 : LQR پیوسته زمان- حل مسئله Fixed-Final state
  • جلسه 22 : LQR پیوسته زمان- حل مسئله FREE-Final state
  • جلسه 23 : LQR پیوسته زمان- شبیه سازی دو مثال در MATLAB
  • جلسه 24 : LQR در حالت مانا+کنترل زیر بهینه+بیان دو قضیه
  • جلسه 25 : حل مثال LQR در حالت مانا + روش تحلیلی حل مساله ریکاتی و حل یک مثال
 • فصل چهارم
  • جلسه 26 : مسئله ردیابی بهینه
  • جلسه 27 : مسئله ردیابی زیربهینه+حل یک مسئله ردیابی و شبیه سازی آن در MATLAB
  • جلسه 28 : Regulator with Function of Final State Fixed در سیستم های پیوسته زمان
  • جلسه 29 : Discrete-Time Tracking Problem+Sub-optimal Tracker
  • جلسه 30 : حل مسئله + شبیه سازی Discrete-Time Tracking Problem+Sub-optimal Tracker
کاربر گرامی برای ثبت نظرسنجی ابتدا باید وارد شوید
استاد : احسان شکری

نحوه خرید

شما می توانید این مجموعه آموزشی را هم به صورت یک بسته آموزشی کامل و هم به صورت جلسه به جلسه خریداری نمایید. برای خرید چند جلسه ای تنها کافی است بر روی آیکن افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

لیست جلسات انتخاب شده