کنترل کننده های فازی-عصبی در متلب

لیست جلسات(14 جلسه)

 • جلسه 1 : مقدمه
 • جلسه 2 : طراحی کنترل کننده بر اساس قواعد اگر و آگاه فازی + کنترل کننده نظارتی
 • جلسه 3 : طراحی کنترل کننده PID بر اساس قواعد اگر و آگاه فازی (نوع اول و نوع دوم)
 • جلسه 4 : طراحی کنترل کننده عصبی تطبیقی غیر مستقیم, Indirect adaptive neural network controller, Matlab
 • جلسه 5 : طراحی کنترل کننده فازی تطبیقی غیرمستقیم با استفاده از سیستم های فازی نوع دوم بازه ای
 • جلسه 6 : طراحی کنترل کننده عصبی تطبیقی و فازی تطبیقی بر اساس گرادیان
 • جلسه 7 : طراحی کنترل کننده عصبی-لغزشی و فازی نوع۲ –لغزشی به فرم تطبیقی
 • جلسه 8 : طراحی کنترل کننده PID تطبیقی با استفاده از شبکه های عصبی رویکرد گرادیان
 • جلسه 9 : طراحی کنترل کننده PID تطبیقی با استفاده از شبکه های عصبی رویکرد گرادیان
 • جلسه 10 : طراحی کنترل کننده PID عصبی-تطبیقی با استفاده شناساگر عصبی
 • جلسه 11 : طراحی کنترل کننده PID فازی-تطبیقی بر اساس مدل عصبی و با استفاده از سیستم های فازی نوع اول و دوم
 • جلسه 12 : طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل معکوس عصبی
 • جلسه 13 : طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل معکوس فازی
 • جلسه 14 : طراحی کنترل کننده فازی تطبیقی مستقیم
کاربر گرامی برای ثبت نظرسنجی ابتدا باید وارد شوید
استاد : اردشیر محمد زاده

نحوه خرید

شما می توانید این مجموعه آموزشی را هم به صورت یک بسته آموزشی کامل و هم به صورت جلسه به جلسه خریداری نمایید. برای خرید چند جلسه ای تنها کافی است بر روی آیکن افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

لیست جلسات انتخاب شده