فیزیک مکانیک

لیست جلسات(25 جلسه)

 • جلسه 1 : مقدمه ای بر اندازه گیری
 • جلسه 2 : حرکت یک بعدی (مفاهیم مکان و جابجایی، سرعت و شتاب)
 • جلسه 3 : حرکت یک بعدی (تعیین جابجایی و سرعت با استفاده از شتاب، حرکت شتاب دار با شتاب ثابت)
 • جلسه 4 : حرکت یک بعدی (سقوط آزاد)
 • جلسه 5 : حرکت های دو بعدی و سه بعدی (مقدمه ای بر بردارها، مفاهیم مکان و جابجایی، سرعت و شتاب)
 • جلسه 6 : حرکت های دو بعدی و سه بعدی (تعیین جابجایی و سرعت با استفاده از شتاب، حرکت شتاب دار با شتاب ثابت، حرکت پرتابی)
 • جلسه 7 : حرکت های دو بعدی و سه بعدی (حرکت دایره ای یکنواخت، حرکت نسبی)
 • جلسه 8 : نیرو و قوانین نیوتن
 • جلسه 9 : کاربرد قوانین نیوتن
 • جلسه 10 : نیروهای اصطکاک
 • جلسه 11 : نیروی مقاومت سیال، نیروی مرکزگرا، حرکت در یک دستگاه شتاب دار
 • جلسه 12 : انرژی جنبشی و کار
 • جلسه 13 : قضیه کار و انرژی جنبشی، توان
 • جلسه 14 : انرژی پتانسیل، نیروهای پایستار و ناپایستار
 • جلسه 15 : انرژی مکانیکی و پایستگی انرژی
 • جلسه 16 : مرکز جرم
 • جلسه 17 : قانون دوم نیوتن برای سیستمی از ذرات، تکانه خطی
 • جلسه 18 : ضربه، برخوردهای الاستیک و غیر الاستیک
 • جلسه 19 : مکان، سرعت و شتاب زاویه ای، سینماتیک دورانی
 • جلسه 20 : انرژی جنبشی دورانی، اینرسی دورانی
 • جلسه 21 : گشتاور نیرو، رهیافت انرژی در حرکت دورانی
 • جلسه 22 : حرکت غلتشی
 • جلسه 23 : گشتاور نیرو (بیان برداری)، تکانه زاویه ای
 • جلسه 24 : قانون دوم نیوتن (بیان تکانه زاویه ای)، پایستگی تکانه زاویه ای
 • جلسه 25 : تعادل استاتیکی
کاربر گرامی برای ثبت نظرسنجی ابتدا باید وارد شوید
استاد : اشکان مومنی

نحوه خرید

شما می توانید این مجموعه آموزشی را هم به صورت یک بسته آموزشی کامل و هم به صورت جلسه به جلسه خریداری نمایید. برای خرید چند جلسه ای تنها کافی است بر روی آیکن افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

لیست جلسات انتخاب شده