آموزش سیگنال و سیستم

لیست جلسات(56 جلسه)

 • جلسه۱: تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها – تبدیل لاپلاس – بحث ناحیه همگرایی
 • جلسه۲: تبدیل لاپلاس – ناحیه همگرایی در سیگنالهای دست راستی ، چپی ، دو طرفه و محدود در زمان
 • جلسه۳: تبدیل لاپلاس تابع دست چپی – بحث تابع فرد و زوج و خواص آنها در حوزه فرکانس
 • جلسه۴: عکس تبدیل لاپلاس دست راستی و چپی – خواص علی ، ضد علی ، غیرعلی و پایداری
 • جلسه۵: خواص تبدیل لاپلاس – خواص ناحیه همگرایی
 • جلسه۶: تبدیل لاپلاس – ورودی ویژه – بحث معکوس پذیری در حوزه فرکانس
 • جلسه۷: تبدیل لاپلاس – حل سوالات سطح ساده (حل سوالات ۱۵ سال اخیر کنکور سراسری)
 • جلسه۸: تبدیل لاپلاس – حل سوالات سطح متوسط
 • جلسه۹: تبدیل لاپلاس – حل سوالات سطح پیشرفته
 • جلسه۱۰: تبدیل لاپلاس – حل سوالات سطح پیشرفته – معرفی سیگنالهای گسسته در زمان
 • جلسه۱۱: تبدیل Z
 • جلسه۱۲: تبدیل Z – خواص علی ، ضد علی ، غیرعلی و پایداری
 • جلسه۱۳: تبدیل Z – تعکس تبدیل دست چپی – بحث تابع فرد و زوج و خواص آنها – ورودی ویژه – بحث معکوس پذیری
 • جلسه۱۴: تبدیل Z یکطرفه – تبدیل Z توابع گسترده شده و فشرده شده
 • جلسه۱۵: تبدیل Z – فیلترهای گسسته – حل سوالات سطح ساده (حل سوالات اخیر کنکور ارشد و دکتری سراسری)
 • جلسه۱۶: تبدیل Z – حل سوالات سطح متوسط (ارشد و دکتری)
 • جلسه۱۷: تبدیل Z – مباحث خاص و حل سوالات سطح متوسط به بالا
 • جلسه۱۸: تبدیل Z – مباحث خاص و حل سوالات سطح متوسط به بالا
 • کنکور دکتری : حل سوالات کنکور ۹۶ دکتری برق (سیگنال و سیستم)
 • جلسه ۱۹ : خواص سیگنال ها
 • جلسه ۲۰ : خواص سیگنال ها – تابع ضربه
 • جلسه ۲۱ : خواص سیگنال ها- تابع ضربه – انتگرالگیری از شکل – انرژی و توان
 • جلسه ۲۲ : خواص سیگنال ها – انرژی و توان
 • جلسه ۲۳ : خواص سیگنال ها- بررسی متناوب بودن
 • جلسه ۲۴ : خواص سیستم ها- بدون حافظه – علی بودن
 • جلسه ۲۵ : خواص سیستم ها – علی بودن- خطی بودن
 • جلسه ۲۶ : خواص سیستم ها- تغییرناپذیری – پایداری
 • جلسه ۲۷ : خواص سیستم ها – حل سوالات کنکور ارشد و دکترا
 • جلسه ۲۸ : خواص سیستم ها – وارون پذیری
 • جلسه ۲۹ : خواص سیستم ها – ترکیب خواص (مهم)
 • جلسه ۲۹ : خواص سیستم ها – ترکیب خواص (مهم)
 • جلسه ۳۰ : سیستمهای LTI گسسته – کانوالو لحظه ای و خواص کانوالو
 • جلسه ۳۱ : سیستمهای LTI گسسته – کانوالو کلی و سیستمهای LTV
 • جلسه ۳۲ : سیستمهای LTI گسسته – کانوالو کلی – حل سوالات کنکور و سوالات طراحی شده
 • جلسه ۳۳ : سیستمهای LTI پیوسته- کانوالو لحظه ای و خواص کانوالو
 • جلسه ۳۴ : سیستمهای LTI پیوسته
 • جلسه ۳۵ : سیستمهای LTI پیوسته-کانوالو کلی و سیستمهای LTV
 • جلسه ۳۶ : سیستمهای LTI پیوسته – حل سوالات کنکور و سوالات طراحی شده
 • جلسه ۳۷ : سیستمهای LTI پیوسته- حل سوالات کنکور و سوالات طراحی شده
 • جلسه ۳۸ : سری فوریه پیوسته
 • جلسه ۳۹ : سری فوریه پیوسته – حل سوالات طراحی شده
 • جلسه ۴۰ : سری فوریه پیوسته – حل سوالات کنکور
 • جلسه ۴۱ : تبدیل فوریه پیوسته
 • جلسه ۴۲ : تبدیل فوریه پیوسته
 • جلسه ۴۳ : تبدیل فوریه پیوسته – حل سوالات کنکور ارشد و دکترا
 • جلسه ۴۴ : تبدیل فوریه پیوسته – حل سوالات کنکور ارشد و دکترا
 • جلسه ۴۵ : تبدیل فوریه پیوسته – حل سوالات کنکور ارشد و دکترا
 • جلسه ۴۶ : تبدیل فوریه پیوسته – مباحث تکمیلی و حل سوالات طراحی شده
 • جلسه ۴۷ : سری فوریه گسسته
 • جلسه ۴۸ : سری فوریه گسسته- حل سوالات کنکور ارشد و دکترا
 • جلسه ۴۹ : حل سوال برای سری فوریه گسسته – تبدیل فوریه گسسته
 • جلسه ۵۰ : تبدیل فوریه گسسته – حل سوالات کنکور ارشد و دکترا
 • جلسه ۵۱ : تبدیل فوریه گسسته – حل سوالات کنکور ارشد و دکترا
 • جلسه ۵۲ : تبدیل فوریه گسسته – حل سوالات طراحی شده
 • جلسه ۵۳ : نمونه برداری و مدولاسیون
 • جلسه ۵۴ : حل سوالات کنکور ۹۶ ارشد برق
کاربر گرامی برای ثبت نظرسنجی ابتدا باید وارد شوید
استاد : مصطفی اسداللهی

نحوه خرید

شما می توانید این مجموعه آموزشی را هم به صورت یک بسته آموزشی کامل و هم به صورت جلسه به جلسه خریداری نمایید. برای خرید چند جلسه ای تنها کافی است بر روی آیکن افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

لیست جلسات انتخاب شده