آموزش ناوبری اینرسی

لیست جلسات(7 جلسه)

  • جلسه 1 : کلیات و مفاهیم
  • جلسه 2 : مباحث مربوط به بردارها و ماتریس دوران
  • جلسه 3 : ادامه بحث ماتریس دوران
  • جلسه 4 : زوایای اویلر
  • جلسه 5 : بردار دوران
  • جلسه 6 : مشتق بردار و ماتریس دوران
  • جلسه 7 : ادامه مشتق ماتریس دوران و بلوک دیاگرام ناوبری در دستگاه اینرسی
کاربر گرامی برای ثبت نظرسنجی ابتدا باید وارد شوید
استاد : ناصر رئوف

نحوه خرید

شما می توانید این مجموعه آموزشی را هم به صورت یک بسته آموزشی کامل و هم به صورت جلسه به جلسه خریداری نمایید. برای خرید چند جلسه ای تنها کافی است بر روی آیکن افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

لیست جلسات انتخاب شده