طراحی مدارات فرمان با نرم افزار FESTO FLUIDSIM

لیست جلسات(8 جلسه)

 • فصل اول
  • جلسه 1
  • جلسه 2
 • فصل دوم
  • جلسه 3
 • فصل سوم
  • جلسه 4
  • جلسه 5
 • فصل چهارم
  • جلسه 6
  • جلسه 7
  • جلسه 8
کاربر گرامی برای ثبت نظرسنجی ابتدا باید وارد شوید
استاد : محمدرضا خواجه وندی

نحوه خرید

شما می توانید این مجموعه آموزشی را هم به صورت یک بسته آموزشی کامل و هم به صورت جلسه به جلسه خریداری نمایید. برای خرید چند جلسه ای تنها کافی است بر روی آیکن افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

لیست جلسات انتخاب شده