آموزش کاربردی XPC TARGET

لیست جلسات(29 جلسه)

 • جلسه 1 : معرفی XPC Target و سرفصل کامل مطالب
 • جلسه 2 : مرحله اول(قسمت اول) – اتصال یک کامپیوتر به عنوان Target
 • جلسه 3 : مرحله اول(قسمت دوم) – اتصال یک کامپیوتر به عنوان Target
 • جلسه 4 : مرحله دوم(قسمت اول) – اجرای فایل طراحی شده سیمولینک به صورت Real time بر روی Target
 • جلسه 5 : مرحله دوم(قسمت دوم) – اجرای فایل طراحی شده سیمولینک به صورت Real time بر روی Target
 • جلسه 6 : مرحله دوم(قسمت سوم) – اجرای فایل طراحی شده سیمولینک به صورت Real time بر روی Target
 • جلسه 7 : مرحله سوم(قسمت اول) – آشنایی با پورت سریال target و استفاده از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات
 • جلسه 8 : مرحله سوم(قسمت دوم) – آشنایی با پورت سریال target و استفاده از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات
 • جلسه 9 : مرحله سوم(قسمت سوم) – آشنایی با پورت سریال target و استفاده از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات
 • جلسه 10 : مرحله چهارم(قسمت اول) – آشنایی با پورت Parallel کامپیوتر target و استفاده از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات
 • جلسه 11 : مرحله چهارم(قسمت دوم) – آشنایی با پورت Parallel کامپیوتر target و استفاده از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات
 • جلسه 12 : مرحله چهارم(قسمت سوم) – آشنایی با پورت Parallel کامپیوتر target و استفاده از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات
 • جلسه 13 : مرحله پنجم(قسمت اول) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 14 : مرحله پنجم(قسمت دوم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 15 : مرحله پنجم(قسمت سوم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 16 : مرحله پنجم(قسمت چهارم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 17 : مرحله پنجم(قسمت پنجم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 18 : مرحله پنجم(قسمت ششم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 19 : مرحله پنجم(قسمت هفتم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 20 : مرحله پنجم(قسمت هشتم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 21 : مرحله پنجم(قسمت نهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 22 : مرحله پنجم(قسمت دهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 23 : مرحله پنجم(قسمت یازدهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 24 : مرحله پنجم(قسمت دوازدهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 25 : مرحله پنجم(قسمت سیزدهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 26 : مرحله پنجم(قسمت چهاردهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • جلسه 27 : مرحله پنجم(قسمت پانزدهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم
 • فایل Image دی وی دی بوت XPC تارگت
 • نرم افزار باز کردن Image دی وی دی بوت
کاربر گرامی برای ثبت نظرسنجی ابتدا باید وارد شوید
استاد : حامد حقیقی

نحوه خرید

شما می توانید این مجموعه آموزشی را هم به صورت یک بسته آموزشی کامل و هم به صورت جلسه به جلسه خریداری نمایید. برای خرید چند جلسه ای تنها کافی است بر روی آیکن افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

لیست جلسات انتخاب شده