جدیدترین آموزش ها

استفاده از اساتید متخصص

مرتضی نجم آبادی
آرزو کریمی زاده
سیدعلی اطیابی

دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان. زمینه های تخصصی: مدل سازی پیل های سوختی، الکترولایزر، مرطوب ساز غشایی، پمپ و کمپرسور الکتروشیمیایی، باتری لیتیوم یون، خنک کاری پیل سوختی و باتری، بهینه سازی، احتراق و پروژه های CFD...

مهندس اباذر نورمحمدی

نمتمک...