جدیدترین آموزش ها

استفاده از اساتید متخصص

یاسر عباسی

دکترای مهندسی مکانیک - دانشگاه اصفهان ...

کاوه هوشمندی

رشته: برق کنترل مقطع: دانشجوی دکتری دانشگاه: علم و صنعت...

حسین فیضی
کیوان یاری

دانشجوی دکتری مهندسی برق- قدرت در دانشگاه گیلان-علاقه مندی های بنده مبدل های DC-DC، انرژی های تجدید پذیر و سیستم های قدرت...