جدیدترین آموزش ها

استفاده از اساتید متخصص

احسان شکری

احسان شکری رشته: برق کنترل مقطع: دانشجوی دکتری دانشگاه: اصفهان...

آرزو کریمی زاده
مهندس اباذر نورمحمدی

نمتمک...

علی جوادی

بنده مدارک کارشناسی (الکترونیک) کارشناسی ارشد (کنترل) و دکترای (کنترل) خود را به ترتیب در دانشگاه های ارومیه تبریز و علم و صنعت ایران دریافت کرده ام. از سال 1395 همکاری خود را در این وبسایت آغاز نموده و مجموعه...