جدیدترین آموزش ها

استفاده از اساتید متخصص

حسین فیضی
کاوه هوشمندی

رشته: برق کنترل مقطع: دانشجوی دکتری دانشگاه: علم و صنعت...

عهدیه امجدی

اینجانب تحصیل کرده رشته مهندسی پلیمر، کارشناسی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد تربیت مدرس و دکتری دانشگاه سهند هستم. سابقه تدریس در دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه سراسری بناب را دارم. در حال حاضر مشغول همکاری در پروژه های علمی پژوهشی...

آرزو کریمی زاده